Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

1. Chủ tịch HĐND xã

Đồng chí: Trần Văn Ký

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1981

SĐT: 0988.420.410

Email: kytv@thainguyen.gov.vn

 

2. Phó Chủ tịch HĐND xã

Đồng chí: Hoàng Văn Phú

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1978

SĐT: 0375.895.982

Email: phuhv@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4559

Tổng truy cập: 1863231