Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công ty TNHH Xây dựng Hồng Đăng chung tay cùng xã Phú Đô trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Công ty TNHH Xây dựng Hồng Đăng chung tay cùng xã Phú Đô trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Khuyến cáo tăng cường sử dụng, khai thác dữ liệu khai báo y tế (mục khai báo di chuyển nội địa...

Khuyến cáo tăng cường sử dụng, khai thác dữ liệu khai báo y tế (mục khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid)

Họp khẩn BCĐ, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19

Họp khẩn BCĐ, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 xã

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG ÁO ẤM MÙA ĐÔNG CHO TRẺ EM LÀ NGƯỜI DÂN TỘC MÔNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN Ở HAI XÓM...

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG ÁO ẤM MÙA ĐÔNG CHO TRẺ EM LÀ NGƯỜI DÂN TỘC MÔNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN Ở HAI XÓM NA SÀNG, PHÚ THỌ XÃ PHÚ ĐÔ NĂM 2021

Tham gia khóa đào tạo về Quản lý chất lượng hàn kết hợp đào tạo Giám sát viên hàn bậc 1

Tham gia khóa đào tạo về Quản lý chất lượng hàn kết hợp đào tạo Giám sát viên hàn bậc 1

Tin hoạt động của xã

Công ty TNHH Xây dựng Hồng Đăng chung tay cùng xã Phú Đô trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Công ty TNHH Xây dựng Hồng Đăng chung tay cùng xã Phú Đô trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Khuyến cáo tăng cường sử dụng, khai thác dữ liệu khai báo y tế (mục khai báo di chuyển nội địa...

Khuyến cáo tăng cường sử dụng, khai thác dữ liệu khai báo y tế (mục khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid)

Họp khẩn BCĐ, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19

Họp khẩn BCĐ, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 xã